Úřední deska


Značka:
Zveřejnit od: 20.6.2018
Zveřejnit do: 31.12.2018
Oblast: Závěrečný účet obce za rok 2017 a účetní závěrka za rok 2017
Původce: Obec Želešice

Schválená účetní závěrka Obce Želešice za rok 2017

schválená účetní závěrka 2017 (PDF 238.1 kB)

Rozvaha (PDF 1.42 MB)

Výkaz zisku a ztráty (PDF 1.01 MB)

Příloha (PDF 4.02 MB)

Přehled o peněžních tocích (PDF 494.43 kB)

Přehled o změnách vlastního kapitálu (PDF 408.74 kB)

Zpráva o finanční kontrole (PDF 1.4 MB)

Protokoly o výsledku veřejnosprávních kontrol (PDF 6.2 MB)

Připojené dokumenty: