Úřední deska


Značka:
Zveřejnit od: 2.6.2020
Zveřejnit do: 18.6.2020
Oblast: Oznámení
Původce: Městský úřad Šlapanice

Oznámení o zahájení řízení ve věci změny stavby před jejím dokončením "II/152 Želešice průtah, 1.stavba, k.p. Želešice, Modřice, SO 301 Dešťová kanalizace, SO 303 Dešťová kanalizace, SO 305 Horské vpusti"

Připojené dokumenty:
40829-2020_Zahájení_řízenízměna_stavyb_před_jejím_dokončením(f7wpBr).pdf (PDF 495.32 kB)