Úřední deska


Značka:
Zveřejnit od: 20.8.2020
Zveřejnit do: 7.9.2020
Oblast: Stanovisko
Původce: Krajský úřad JMK

Stanovisko k vyhodnocení vlivu koncepce na životní prostředí - Návrh územního plánu Želešice

Připojené dokumenty:
Stanovisko SEA-Želešice.pdf (PDF 353.16 kB)