Úřední deska


Značka:
Zveřejnit od: 17.12.2015
Zveřejnit do: 4.1.2015
Oblast: Obecně závazné vyhlášky
Původce: Obec Želešice

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Připojené dokumenty:
OZV 2 2015.pdf (PDF 887.21 kB)