Úřední deska


Značka:
Zveřejnit od: 26.4.2016
Zveřejnit do: 13.6.2016
Oblast: Veřejné vyhlášky
Původce: Krajský úřad JMK

Oznámení - Zveřejnění návrhu Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje a Vyhodnocení vlivů Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje na udržitelný rozvoj území - Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu

Připojené dokumenty:
vyrejna_vyhlaskaZUR.pdf (PDF 101.84 kB)