Úřední deska


Značka:
Zveřejnit od: 27.12.2017
Zveřejnit do: 12.1.2018
Oblast: Obecně závazné vyhlášky
Původce: Obec Želešice

Obecně závazná vyhláška č. 1/2017 - o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

OZV 1 (PDF 1.32 MB)

Připojené dokumenty: