Projekty dokončené


Rekonstrukce lesní cesty v Želešicích

Název

Rekonstrukce lesní cesty v Želešicích

Popis

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v rekonstrukci stávající lesní cesty 3L 3 na lesní cestu 1L 4,0/20. V rámci rekonstrukce lesní cesty bude urovnán stávající povrch, který bude následně urovnán a vyprofilován do příčného 4% sklonu a u hutněn na min. 20 MPa. Na takto upravenou pláň bude položena nová podkladní vrstva ze ŠD 0/63 tl. 200 mm. Na závěr bude položena nová obrusná vrstva MZK tl. 150 mm. Současně bude jednostranně rozšířena cesta, tak aby celková šíře koruny cesty byla 4 m.

Základní parametry stavby:

  • Kategorie 1L – 4/20
  • Délka cesty 300 m
  • Šířka jízdního pásu 4,0 m
  • Délka soupravy 21 m
  • Návrhová rychlost 20 km/hod
  • Příčný sklon jednostranný 4 %
  • Zpevnění MZK
  • Intenzita dopravy max. 400 TNV
  • Technologie a zařízení nebudou instalovány
  • Ochranná pásma a chráněná území nebudou určeny

 

Dokumenty

https://www.vhodne-uverejneni.cz/index.php?m=xenorders&h=order&a=detaildocumentsandimages&rwr=rekonstrukce-lesni-cesty-v-zelesicich

Fotografie

STAV PROJEKTU

Zahájení
Příprava
Schválení
Realizace
Převzetí
Ukončení

Legenda

  Nezahájeno.
  Právě probíhá.
  Ukončeno.