Projekty dokončené


Rekonstrukce veřejného osvětlení

Název stavby:

Želešice, ul. 24. dubna – rekonstrukce veřejného osvětlení

Základní informace :

V současné době je převážná část veřejného osvětlení v obci řešena tak, že jednotlivá svítidla jsou osazena na sloupech nadzemního vedení NN.Vzhledem k záměru rekonstrukce kanalizace a výstavby parkovacího pruhu v souběhu s komunikací II/152 v úseku od mostu přes Bobravu k ZŠ a MŠ, obec přesvědčila majitele sítí NN (E.ON Distribuce) o nutnosti rekonstrukce vedení NN, a to uložením kabelů do země. Z tohoto řešení vyplynula potřeba vybudovat nové, na vedení NN nezávislé, veřejné osvětlení.

Předmětem této stavby je tedy stavební úprava, která spočívá v demontáži stávajících svítidel vč.zrušení kabelového vzdušného vedení. Bude provedena pokládka nového kabelového vedení 0,4kV CYKY 4x16mm2 v chráničce DN75, které bude vytaženo z rozvaděče umístěného u křižovatky ulic 24.dubna x P.Bezruče. Celkem 14ks sloupů veřejného osvětlení bude umístěno 1,5 až 2m od hranice komunikace s rozestupy cca 30 až 37m a budou osazeny výbojkovými svítidly 1x70W. 

Zhotovitel stavby:

Robert Štrbík, Cvrčovice 185, 691 23 Pohořelice

Celková cena díla dle uzavřené smlouvy o dílo:  883.503,-Kč bez DPH.

Termín realizace:  zahájení 10/2016 ukončení: 03/2017

Aktuální stav:

Práce na veřejném osvětlení mohly být zahájeny po dokončení opravy vodovodu a po položení kabelové trasy přeložky NN. Ke konci roku je provedeno uložení kabelů do země vč.zemnícího pásku. Situace je komplikovaná v tom, že investorem přeložky NN není Obec, ale E.ON Distribuce a nemůžeme zcela ovlivnit průběh výstavby. Vzhledem ke klimatickým podmínkám jsou práce nyní přerušeny.

Dokumenty:

ikona 2.1 Želešice, 24.dubna, VO - Koordinační situace stavby (PDF 134.43 kB)

ikona 2.2 Želešice, 24.dubna, VO - Koordinační situace stavby (PDF 152.43 kB)

ikona 2.3 Želešice, 24.dubna, VO - Koordinační situace stavby (PDF 142.77 kB)

ikona 2.4 Želešice, 24.dubna, VO - Koordinační situace stavby (PDF 144.09 kB)

ikona 9.1 Želešice, 24.dubna, VO - Řezy trasou - kabely VO (PDF 167.85 kB)

ikona 12.2 Želešice, 24.dubna, VO - Betonový základ pro vetknutý stožár (PDF 52.78 kB)

ikona 12.3 Želešice, 24.dubna, VO - Betonový základ pro vetknutý stožár (PDF 62.31 kB)

ikona 14. Želešice, 24.dubna, Příčné řezy u sloupů s VP (PDF 67.05 kB)

Související výběrová řízení:

Želešice, ul. 24. dubna –rekonstrukce veřejného osvětlení

STAV PROJEKTU

Zahájení
Příprava
Schválení
Realizace
Převzetí
Ukončení

Legenda

  Nezahájeno.
  Právě probíhá.
  Ukončeno.