Projekty dokončené


Úprava kulturních prvků hřbitova v Želešicích

Název stavby:

Úprava kulturních prvků hřbitova v Želešicích

Cíl: 

Primárním cílem úprav kulturních prvků je zrestaurovat a zachovat kamenný kříž u hlavního vstupu na hřbitov. Kříž včetně podstavce bude třeba zrenovovat a v návaznosti na tuto opravu se vytvoří i zpevněná plocha před nástupem hlavní bránou na hřbitov. V rámci úprav se provede výměna poškozeného zhlaví historické části zdi. Zrealizují se povrchové opravy části zdi s výklenky a na hřbitově se mlatové chodníky nahradí novými z žulových odseků. Realizace je rozdělena na stavební objekty:
SO 01 – Zrestaurování kamenného kříže
SO 02 – Povrchová úprava části hřbitovní zdi
SO 03 – Oprava zhlaví hřbitovních zdí
SO 04 – Vybudování chodníků

Zhotovitel studie: ArchSta servis, Mendlovo náměstí 11, 603 00 Brno

Termín zpracování:  02 - 03/2017

Dokumenty:

ikona Technická zpráva (PDF 8.51 MB)

ikona Situace- stávající stav (PDF 493.97 kB)

ikona Situace - nový stav (PDF 489.72 kB)

Související výběrová řízení: 

Úprava kulturních prvků hřbitova v Želešicích

Termín

02 - 03/2017

STAV PROJEKTU

Zahájení
Příprava
Schválení
Realizace
Převzetí
Ukončení

Legenda

  Nezahájeno.
  Právě probíhá.
  Ukončeno.