Projekty dokončené


Založení krajinné zeleně v k. ú. Želešice

Charakter projektu:

Výsadba dřevin

Základní informace: 

Záměrem je realizace výsadby zeleně v rámci intenzivně obhospodařovaných pozemků jižně až jihozápadně od zastavěného území obce Želešice nad Želešickým hájkem. Celková plocha výsadeb je 7,8631 ha.

Výsadby jsou rozděleny do tří segmentů. Nejdelší segment začíná nedaleko lesa Hvozdec (Želešický hájek) a podél katastrální hranice směřuje k jihozápadu, až ke katastrální hranici mezi Želešicemi a Syrovicemi. Celková délka tohoto segmentu je cca 2,4 km. Pás je zhruba 800 m od konce přerušen tělesem staré německé dálnice. Druhý segment dlouhý zhruba 490 m začíná u německé dálnice a od ní pokračuje
směrem k severozápadu (k Hajanům). Třetí segment o délce zhruba 300 leží severozápadně od druhého, uprostřed bloku
orné půdy (cca 200 m jižně od Šustáčkovy zmoly).

Investor: 

Obec Želešice

Aktuální stav:

Byla dokončena 1. etapa projektu  - provedení veškerých výsadeb, úprav zeleně a probíhá 2. etapa projektu - následná rozvojová péče, která bude ukončena k 31.10.2022

Zhotovitel projektové dokumentace:

VZD Invest, s.r.o.

Cena projektové dokumetace:  199.000,- Kć bez DPH /  240. 790,- Kč s DPH

Zhotovitel díla:

Kavyl, spol. s r.o.

Financování projektu:

Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropskými strukturálním a investičními fondy v rámci Operačního programu Životního prostředí 11531 - Operační program životní prostředí 2014-2020

Celková cena projektu: 9.543.918,- Kč bez DPH / 11.548.140,- Kč s DPH

Výše poskytnuté dotace: 9.061.837,- Kč s DPH

Vlastní zdroje obce: 2.486.303,- Kč

Dokumenty:

ikona Biologické posouzení stavu území a zhodnocení vlivu záměru na biodiverzitu (PDF 5.48 MB)

ikona Projektová dokumentace - průvodní zpráva (PDF 132.59 kB)

ikona Projektová dokumentace - technická zpráva (PDF 292.67 kB)

ikona Projektová dokumentace - situace širších vztahů (PDF 775.9 kB)

Související výběrová řízení:

Dokumenty zveřejněné v rámci výběrového řízení (odkaz na profil zadavatele)

Cena

11 548 140,- Kč včetně DPH

Fotografie

STAV PROJEKTU

Zahájení
Příprava
Schválení
Realizace
Převzetí
Ukončení

Legenda

  Nezahájeno.
  Právě probíhá.
  Ukončeno.