Rozcestník

Velikost textu:

Úřední deska

Zobrazit:
Stav k: 04. 02. 2023
NázevVyvěšenoSvěšeno
Výběrová řízení
Výzva k podání nabídky a zadávací podmínky - Želešice - Poskytnutí služeb při nakládání s odpady v roce 2016
25.11.201508.12.2015
Výzva k podání nabídek do výběrového řízení - zadávací podmínky veřejné zakázky malého rozsahu - Návrh stavby a projektové dokumentace vč.AD pro stavbu "Vodní prvky v údolí toku Bobravy s ekostabilizační funkcí"
06.11.201517.11.2015
Výzva k podání nabídek do výběrového řízení - zadávací podmínky veřejné zakázky malého rozsahu - Účelová komunikace nad kostelem Vrchy - oprava
12.10.201526.10.2015
Výzva - II/152 Želešice průtah 1. stavba - km 124,970 až 125,402 a km 125,880 až 126,784
13.07.201506.08.2015
Výzva - komunikace Vrchy
11.06.201529.06.2015
Výzva - projekt průtah
11.06.201529.06.2015
Výzva k podání nabídek do výběrového řízení - zadávací podmínky veřejné zakázky malého rozsahu - Přístavba a rekonstrukce prostor ZŠ Želešice
04.05.201515.05.2015
Výzva k podání nabídek do výběrového řízení - zadávací podmínky veřejné zakázky malého rozsahu - "Obec Želešice - Zpracování Územního plánu Želešice"
09.03.201523.03.2015
Výzva k podání nabídek do výběrového řízení - zadávací podmínky veřejné zakázky malého rozsahu - "Obec Želešice - ul. 24.dubna, přeložka autobusové zastávky"
02.02.201519.02.2015
Dražební vyhlášky
Dražební vyhláška
06.11.201508.12.2015
Dražební vyhláška
27.10.201503.12.2015
Oznámení o konání opakované dražby
30.09.201523.10.2015
Usnesení - o elektronické dražbě
29.09.201512.11.2015
Dražební vyhláška dražby dobrovolné
31.08.201507.10.2015
Dražební vyhláška č. 749-EDD/15
16.06.201522.07.2015
Usnesení - o elektronické dražbě
15.04.201517.06.2015
Usnesení - o elektronické dražbě
05.01.201522.01.2015
Veřejné vyhlášky
Valná hromada DSO Šlapanicko - pozvánka, návrh rozpočtu a návrh rozpočtového výhledu pro rok 2016
01.12.201517.12.2015
Zveřejnění záměru prodeje pozemků p.č. 1022 v majetku obce k.ú. Želešice
26.11.201514.12.2015
Zveřejnění záměru prodeje části pozemků p.č. 836/3 v majetku obce k.ú. Želešice
26.11.201514.12.2015
Výzva k podání nabídek pro zimní údržbu komunikací v obci Želešice
06.11.201524.11.2015
ZVEŘEJNĚNÍ ZÁMĚRU
30.10.201516.11.2015
Oznámení o projednávání návrhu zadání regulačního plánu
19.10.201519.11.2015
Zveřejnění záměru pronájmu pozemků v majetku obce p.č. 1108/10 k.ú. Želešice
14.10.201530.10.2015
Zveřejnění záměru pronájmu pozemků v majetku obce
14.10.201530.10.2015
Seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - aktualizováno 8.3.2016
29.09.201531.12.2023
Seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - aktualizováno 13.9.2016
29.09.201531.12.2023
Zveřejnění záměru pronájmu pozemků v majetku obce p.č. 3311 k.ú. Želešice
15.09.201501.10.2015
Návrh opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Jihovýchod a výzva k uplatnění připomínek a námitek - Ministerstvo ŽP
22.07.201524.08.2015
Rozhodnutí hejtmana JmK ze dne 8.7.2015 o vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru
08.07.201524.08.2015
Zveřejnění záměru pronájmu pozemku p.č. 218/1 k.ú. Želešice
05.06.201522.06.2015
Zveřejnění záměru prodeje pozemku k.ú. Želešice
27.05.201512.06.2015
Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci - MÚ Šlapanice
22.05.201509.06.2015
Veřejná vyhláška - Finanční úřad - daň z nemovitých věcí pro rok 2015
29.04.201502.06.2015
Opatření obecné povahy - ochranná pásma letiště Brno Tuřany - Úřad pro civilní letectví
15.04.201504.05.2015
Zveřejnění záměru zřízení věcného břemene v k.ú. Želešice
14.04.201530.04.2015
Zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor v nemovitosti č.p. 12 k.ú. Želešice
07.04.201523.04.2015
Návrh opatření obecné povahy - povodí Labe, Dunaje a Odry- Ministerstvo zemědělství
03.04.201523.06.2015
Zveřejnění záměru zřízení věcného břemene chůze a jízdy k.ú. Želešice
25.03.201510.04.2015
Zveřejnění záměru pronájmu pozemku k.ú. Želešice
13.03.201530.03.2015
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2014 v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb.
25.02.201513.03.2015
Výzva uživatelům hrobových míst
16.02.201519.03.2015
Oznámení o možnosti převzít písemnost - Chaloupka Martin
09.02.201525.02.2015
Oznámení o možnosti převzít písemnost - Chaloupka Martin
21.01.201506.02.2015
Oznámení o možnosti převzít písemnost - Chaloupka Martin
15.01.201502.02.2015
Rozpočet
Návrh rozpočtu Obce Želešice pro rok 2016
01.12.201517.12.2015
Závěrečný účet za rok 2014
10.06.201531.12.2015
Rozpočtové opatření č. 9/2014
29.01.201506.02.2015
Rozpočtové opatření č. 10/2014
29.01.201506.02.2015
Rozpočtové opatření č. 1/2015
28.01.201506.02.2015
Informace
Odstávka informačních systémů občanských průkazů a cestovních dokladů - informace z MÚ Šlapanice , odbor vnitřních věcí
06.11.201501.01.2016
Informace o přípravě projektu na výměnu kotlů na pevná paliva - Jihomoravský kraj - odbor regionálního rozvoje
31.07.201517.08.2015
Vyúčtování ceny vody předané - informace Vírský oblastní vodovod Brno
04.05.201505.06.2015
Vyúčtování vodného a stočného za rok 2014 - informace BVaK Brno
27.04.201528.05.2015
Portál krizového řízení pro JMK - Oznamovací povinnost příležitostných prodejců lihovin
23.02.201531.12.2015
Obecně závazné vyhlášky
Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
17.12.201504.01.2015
Nařízení obce č. 1/2015
23.11.201509.12.2015
Oznámení
Oznámení o zamýšleném převodu pozemků - Státní pozemkový úřad
24.11.201525.02.2016
Nabídka pozemků SPÚ k pronájmu - Státní pozemkový úřad
06.11.201503.02.2016
Rozhodnutí hejtmana JmK ze dne 18.8.2015 o odvolání doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru
24.08.201509.09.2015
Pozvánka na valnou hromadu Honebního společenstva Želešice
30.07.201525.08.2015
Oznámení o volném pracovním místě - obsluha sběrného dvoru v Želešicích
20.07.201531.07.2015
Nabídka pozemků SPÚ k pronájmu - Státní pozemkový úřad
15.06.201506.11.2015
Nabídka pozemků SPÚ k náhradním restitucím - Státní pozemkový úřad
15.06.201515.07.2015
Nabídka pozemků k pronájmu - Státní pozemkový úřad
06.05.201505.08.2015
Oznámení o zveřejnění návrhu Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje a Vyhodnocení vlivů Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje na udržitelný rozvoj území
24.03.201511.05.2015
Nabídka pozemků k pronájmu - Státní pozemkový úřad
06.02.201506.05.2015
Posuzování vlivů na životní prostředí - Ministerstvo ŽP - Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje
09.01.201526.01.2015
Posuzování vlivů na životní prostředí - Ministerstvo ŽP - Národní plán povodí Dunaje
05.01.201521.01.2015
Rozhodnutí
Rozhodnutí - IV. změna Kanalizačního řádu
27.01.201512.02.2015
Rozhodnutí - stavební povolení - Protihlukový koberec, SO 111 Chodníky a stání - Želešice
07.01.201523.01.2015
Pozvánka na zasedání
Pozvánka na 11.zasedání Zastupitelstva obce
08.12.201517.12.2015
Pozvánka na 10.zasedání Zastupitelstva obce
04.11.201513.11.2015
Pozvánka na 9.zasedání Zastupitelstva obce
30.09.201509.10.2015
Pozvánka na 8.zasedání Zastupitelstva obce
29.07.201507.08.2015
Pozvánka na 7.zasedání Zastupitelstva obce
22.06.201501.07.2015
Pozvánka na 6.zasedání Zastupitelstva obce
18.05.201527.05.2015
Pozvánka na 5.zasedání Zastupitelstva obce
20.04.201529.04.2015
Pozvánka na 4.zasedání Zastupitelstva obce
28.03.201527.03.2015
Pozvánka na 3.zasedání Zastupitelstva obce
28.01.201506.02.2015
Usnesení
Usnesení přijatá na 11.veřejném zasedání ZO dne 16.12.2015
22.12.201507.01.2016
Usnesení přijatá na 10.veřejném zasedání ZO dne 12.11.2015
20.11.201507.12.2015
Usnesení přijatá na 9.veřejném zasedání ZO dne 8.10.2015
16.10.201502.11.2015
Usnesení přijatá na 8.veřejném zasedání ZO dne 6.8.2015
12.08.201528.08.2015
Usnesení přijatá na 7.veřejném zasedání ZO dne 30.6.2015
03.07.201520.07.2015
Usnesení přijatá na 6.veřejném zasedání ZO dne 26.5.2015
03.06.201519.06.2015
Usnesení přijatá na 5.veřejném zasedání ZO dne 28.4.2015
06.05.201522.05.2015
Usnesení přijatá na 4.veřejném zasedání ZO dne 26.3.2015
03.04.201520.04.2015
Usnesení přijatá na III.veřejném zasedání ZO dne 5.2.2015
10.02.201526.02.2015
Opatření obecné povahy
Opatření obecné povahy
17.07.201503.08.2015

RSS Odběr RSS

Při zadání data je zobrazen historický pohled na úřední desku tak, jak se zobrazovala v zadaný okamžik.

Vyhledávání na úřední desce


dopisObecní úřad Želešice

ul. 24. dubna 16
Želešice, 664 43

E-mail: zelesice@zelesice.eu
Tel./Fax: 547 217 527

Po 8.00 | 17.00
St 8.00 | 17.00

Čas poslední aktualizace: 31.01.2023 000 17:12

Vyrobeno v Origine

Nahoru

VYHLEDÁVÁNÍ

Levé menu