Úřední deska


Seřadit dle:


Dobrovolný svazek obcí Šlapanicko

Dražební vyhlášky

Informace

Nabídka pracovního místa

Nařízení

Obecně závazné vyhlášky

Opatření obecné povahy

Ostatní

Oznámení

Pozvánka na valnou hromadu

Pozvánka na zasedání

Rozhodnutí

Rozpočet

Rozpočet na rok 2021

Rozpočet na rok 2022

Rozpočet na rok 2023

Sdělení

Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce

Usnesení

Územní plán

Valná hromada DSO Šlapanicko

Valná hromada DSO Šlapanicko

Veřejné vyhlášky

Veřejné zakázky

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA

Volby

Výběrová řízení

Záměr pronájmu

Záměr pronájmu a prodeje

Závěrečný účet obce za rok 2021


Hledat