Úřední deska


Seřadit dle:


Dobrovolný svazek obcí Šlapanicko

Dražební vyhlášky

Exekuční příkaz

Informace

nabídka pozemků k pronájmu

Nabídka pracovního místa

Nařízení

Obecně závazné vyhlášky

Opatření obecné povahy

Ostatní

Oznámení

Pozvánka na zasedání

Rozhodnutí

Rozpočet na rok 2018

Rozpočet na rok 2019

Rozpočet na rok 2020

Sdělení

Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce

Usnesení

Územní plán

Valná hromada DSO Šlapanicko a návrh rozpočtu na rok 2018

Veřejné vyhlášky

Veřejné zakázky

Volby

Výběrová řízení

Záměr pronájmu

Záměr pronájmu, prodeje a směny

Závěrečný účet obce za rok 2018 a účetní závěrka roku 2018


Hledat