Rozcestník

Velikost textu:

Úřední deska

Zobrazit:
Stav k: 28. 01. 2023
NázevVyvěšenoSvěšeno
Volby
Volba prezidenta ČR ve dnech 12. a 13.1.2018 - stanovení počtu OVK, informace o počtu a sídle volebního okrsku, jmenování zapisovatele OVK, svolání prvního zasedání OVK, oznámení o době a místě konání voleb v obci
13.11.201729.01.2018
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR - stanovení počtu členů OVK, informace o počtu a sídle volebního okrsku, jmenování zapisovatele OVK, svolání prvního zasedání OVK, oznámení o době a místě konání voleb v obci
17.08.201723.10.2017
Ostatní
Územní studie Sádky II - Varianta B
27.12.201712.01.2018
Žádost o nabídku pro zimní údržbu komunikací v obci Želešice
12.10.201730.10.2017
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2016
27.02.201715.03.2017
Výběrová řízení
Rozhodnutí zadavatele o zrušení výběrového řízení "Rekonstrukce vodovodních řadů ul. Sadová, Sportovní, Farní, Vášova
25.10.201710.11.2017
Oznámení o výsledku výběrového řízení "Úprava místní komunikace na ulici Sportovní"
08.06.201726.06.2017
Výzva k podání nabídek - oprava podlahových krytin podlah základní školy v Želešicích
29.05.201712.06.2017
Výběrové řízení - odpovědi na otázky k zadávacím podmínkám
24.05.201701.06.2017
Výběrové řízení - doplňující informace
19.05.201701.06.2017
Výběrové řízení - Výzva: "ŽELEŠICE - UL. SPORTOVNÍ, ÚPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE"
15.05.201701.06.2017
Výzva k podání nabídek do výběrového řízení - veřejná zakázka malého rozsahu - Stavební úpravy objektu Victoria - víceúčelový sál
06.02.201720.02.2017
Výzva k podání nabídek do výběrového řízení - Účelová komunikace U 12 a U 13 - oprava povrchu
25.01.201710.02.2017
Dražební vyhlášky
Dražební vyhláška
04.09.201718.09.2017
KOLENČÍKOVÁ JAROSLAVA: USNESENÍ + EXEKUČNÍ PŘÍKAZ
11.07.201701.09.2017
Usnesení - dražební vyhláška
26.06.201726.07.2017
Dražební vyhláška
02.03.201713.04.2017
Veřejné vyhlášky
Seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí - Úřad pro zasupování státu ve věcech majetkových - aktualizováno 1.8.2017
13.09.201731.12.2023
ZVEŘEJNĚNÍ NÁVRHU VÝROKU ROZHODNUTÍ
24.08.201711.09.2017
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ O PROJEDNÁVÁNÍ NÁVRHU ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŽELEŠICE + ZADÁNÍ ÚP
12.07.201715.08.2017
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ:
11.07.201727.07.2017
Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí
26.04.201730.05.2017
Seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí - Úřad pro zasupování státu ve věcech majetkových - aktualizováno 1.2.2017
27.02.201731.12.2023
Rozpočet
Návrh rozpočtu na rok 2018
06.12.201722.12.2017
Střednědobý rozpočtový výhled na roky 2019 a 2020
06.12.201722.12.2017
Návrh rozpočtu na rok 2018
28.11.201705.12.2017
Informace
Vyúčtování tarifů 2016
28.04.201731.05.2017
Informační zpravodaj č. 2
19.04.201701.05.2017
Obecně závazné vyhlášky
Obecně závazná vyhláška č. 1/2017 - o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
27.12.201712.01.2018
Oznámení
Oznámení o zahájení vodoprávního řízení - II/152 Želešice průtah, 1. Stavby
07.11.201723.11.2017
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
06.10.201723.10.2017
Oznámení o podaném odvolání - Přeložka silnice II/152 Želešice - obchvat
06.10.201723.10.2017
Oznámení o zahájení vodoprávního řízení - Rekonstrukce vodovodních řadů ul. Sadová, Sportovní, Farní a Vášova
21.09.201709.10.2017
Schválení možnosti využití Územní studie Želešice - Sádky II
18.09.201704.10.2017
Oznámení o konání akce - OZV č. 1/2016 o nočním klidu
08.09.201718.09.2017
Oznámení o konání akce - OZV č. 1/2016 o nočním klidu
17.08.201728.08.2017
Přeložka silnice II/152 Želešice - obchvat - zveřejnění oznámení záměru posuzovaného ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb - zahájení zjišťovacího řízení
24.07.201709.08.2017
SBĚRNÝ DVŮR ŽELEŠICE - 06. 07. 2017
04.07.201707.07.2017
Oznámení - kompostéry
12.06.201728.06.2017
Oznámení zahájení územního řízení "Datový kabel Hajany"
05.06.201721.06.2017
Oznámení akce - OZV č. 1/2016 o nočním klidu
02.06.201712.06.2017
Informace - E.ON
24.05.201709.06.2017
Uzavření Obecního úřadu Želešice a knihovny
21.03.201722.03.2017
Oznámení o zahájení územního řízení - II/152 Želešice průtah 1. stavba - SÚS
20.02.201708.03.2017
Oznámení o zahájení územního řízení - II/152 Želešice průtah 1. stavba - Obec
20.02.201708.03.2017
Oznámení o pokračování územního řízení "Vodní prvky v údolí toku Bobravy"
20.02.201708.03.2017
Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci - ul. Šlechtitelská
18.01.201703.02.2017
NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY 16. 01. 2017
16.01.201701.02.2017
NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ STANICE - 13. 01. 2017
16.01.201701.02.2017
Rozhodnutí
Rozhodnutí - stavební povolení - "Rekkonstrukce vodovodních řadů, ul. Sadová, Sportovní, Farní, Vášova, k.ú. Želešice"
23.10.201708.11.2017
Rozhodnutí - závěr zjišťovacího řízení - "Přeložka silnice II/152 Želešice - obchvat
18.09.201704.10.2017
Rozhodnutí hejtmana - odvolání doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru
23.08.201708.09.2017
Rozhodnutí hejtmana JmK - Nebezpečí vzniku požáru
19.07.201723.08.2017
ZŠ a MŠ - zrušení zadávacího řífzení
26.05.201712.06.2017
Územní rozhodnutí č. 33/2017 - ŚÚS - II/152 Želešice průtah, 1.stavba
31.03.201720.04.2017
Územní rozhodnutí č. 32/2017 - Obec Želešice - II/152 Želešice, průtah , 1 stavba
31.03.201720.04.2017
Územní rozhodnutí č. 31/2017 - Vodní prvky v údolí toku Bobravy
29.03.201714.04.2017
Územní rozhodnutí č. 26/2017 - "II/152 Hajany - Želešice
07.03.201723.03.2017
Územní rozhodnutí č. 5/2016 - Sportovní NNk
19.01.201706.02.2017
Pozvánka na zasedání
Pozvánka na 25. zasedání ZO
13.12.201722.12.2017
Pozvánka na 24. zasedání ZO
25.10.201703.11.2017
Pozvánka na 23. zasedání Zastupitelstva obce Želešice
06.09.201715.09.2017
22. zasedání ZO Želešice
07.06.201716.06.2017
21. zasedání ZO Želešice
10.05.201719.05.2017
Pozvánka - 20. zasedání ZO
01.03.201709.03.2017
Usnesení
Usnesení z 25. veřejného zasedání Zastupitelstva obce
28.12.201715.01.2018
Usnesení z 24. zasedání Zastupitelstva obce
10.11.201727.11.2017
Usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva obce
22.09.201709.10.2017
USNESENÍ O ELEKTRONICKÉ DRAŽBĚ
13.07.201707.09.2017
Usnesení z 22. veřejného zasedání ZO
23.06.201710.07.2017
Usnesení z 21. veřejného zasedání ZO
26.05.201712.06.2017
Usnesení z 20. veřejného zasedání ZO
17.03.201703.04.2017
Opatření obecné povahy
Opatření obecné povahy - bobr evropský
13.12.201729.12.2017
Opatření obecné povahy
07.11.201723.11.2017
Návrh opatření obecné povahy - bobr evropský
07.11.201723.11.2017
Opatření obecné povahy
30.10.201715.11.2017
Návrh opatření obecné povahy
22.09.201709.10.2017
Návrh opatření obecné povahy
18.09.201704.10.2017
Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
29.03.201714.04.2017
Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
09.03.201725.03.2017
nabídka pozemků k pronájmu
Nabídka pozemků k pronájmu - Státní pozemkový úřad
03.05.201701.08.2017
Výzvy
Vyrozumění, výzva - řízení o žalobě - Chapel Invest spol s.r.o. - KÚ JmK Brno
04.04.201705.05.2017
Veřejné zakázky
Výzva k podání nabídek zadávací dokumentace - Rekonstrukce vodovodních řadů ul. Sadová, Sportovní, Farní, Vášova - II
08.11.201727.11.2017
Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku - Veřejně přístupné víceúčelové sportoviště v obci Želešice, vysvěltení zadávací dokumentace č. 1 ze dne 20.10.2017 a č. 2 ze dne 23.10.2017 a č. 3 ze dne 27.10.2017 a č.4 ze dne 30.10.2017 a č. 5 ze dne 31.10.
18.10.201706.11.2017
Výzva k podání nabídek zadávací dokumentace - Rekonstrukce vodovodních řadů ul. Sadová, Sportovní, Farní, Vášova - dodatečné informace č. 2
19.09.201722.09.2017
Výzva k podání nabídek zadávací dokumentace - Rekonstrukce vodovodních řadů ul. Sadová, Sportovní, Farní, Vášova - dodatečné informace
14.09.201722.09.2017
Výzva k podání nabídek zadávací dokumentace - Rekonstrukce vodovodních řadů ul. Sadová, Sportovní, Farní, Vášova
06.09.201722.09.2017
Valná hromada DSO Šlapanicko
Dobrovolný svazek obcí Šlapanicko - pozvánka na valnou hromadu, návrh rozpočtového výhledu, návrh rozpočtu
18.01.201703.02.2017
Nabídka pracovního místa
Nabídka pracovního místa
02.08.201728.08.2017
OBEC ŽELEŠICE - NABÍDKA PRACOVNÍHO MÍSTA
03.07.201731.07.2017
Nabídka pracovního místa
30.01.201703.02.2017
Záměr pronájmu
Záměr pronájmu - objekt č.p. 80 - restaurace a ubytovací zařízení
08.11.201731.12.2017
Záměr pronájmu
10.05.201726.05.2017
Záměr pronájmu
10.05.201726.05.2017
Záměr pronájmu
28.04.201715.05.2017
Záměr pronájmu
14.03.201730.03.2017
Záměr pronájmu - Viktorka
24.02.201713.03.2017
Hospodaření DSO Šlapanicko
Pozvánka na Valnou hromadu
10.05.201726.05.2017
Dokumenty DSO Šlapanicko - návrh závěrečného účtu, zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření, inventarizační zpráva
10.05.201726.05.2017
Rozpočet na rok 2017
Rozpočtové opatření č. 7/2017
06.11.201731.12.2017
Rozpočtové opatření č. 6/2017
06.11.201731.12.2017
Rozpočtové opatření č. 5/2017
20.09.201731.12.2017
Rozpočtové opatření č. 4/2017
22.06.201731.12.2017
Rozpočtové opatření č. 3/2017
22.06.201731.12.2017
Rozpočtové opatření č. 2/2017
26.05.201731.12.2017
Rozpočtové opatření č. 1/2017
17.03.201731.12.2017
Závěrečný účet obce za rok 2016 a účetní závěrka obce za rok 2016
Schválený závěrečný účet obce za rok 2016
23.06.201731.12.2017
Schválená účetní závěrka Obce Želešice za rok 2016
23.06.201731.12.2017
návrh závěrečného účtu za rok 2016
30.05.201715.06.2017
Účetní závěrka za rok 2016
30.05.201715.06.2017
oznámení - převod pozemku
Oznámení o zamýšleném převodu - Státní pozemkový úřad
20.06.201721.09.2017
Dobrovolný svazek obcí Šlapanicko
Oznámení o zveřejnění dokumentů podle novely zákona č. 250/2000 Sb o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
22.06.201731.12.2017
OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ DOKUMENTŮ PODLE ZÁKONA Č. 250/2000 SB.
21.03.201731.12.2017
Ztráty a nálezy
Vyhlášení nálezu č. 2/2017
26.06.201712.07.2017
Vyhlášení nálezu č. 1/2017
26.06.201712.07.2017
Záměr provést stavbu
Zveřejnění záměru provést stavbu a zřídit věcné břemeno
12.10.201730.10.2017
Zveřejnění záměru provést stavbu a zřídit věcné břemeno
02.10.201718.10.2017
Valná hromada DSO Šlapanicko a návrh rozpočtu na rok 2018
Pozvánka na 9. Valnou hromadu DSO Šlapanicko, Návrh rozpočtu DSO a návrh střednědobého výhledu DSO
30.10.201715.11.2017
Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce
Smlouva o poskytnutí dotace - Spolek Želešických občanů a rodáků - rok 2017
20.06.201730.06.2020
Smlouva o poskytnutí dotace - TJ Viktoria - rok 2017
20.06.201731.05.2020
Smlouva o poskytnutí dotace včetně dodatků č. 1 a 2 - Římskokatolická farnost Želešice - rok 2017
20.06.201730.11.2020

RSS Odběr RSS

Při zadání data je zobrazen historický pohled na úřední desku tak, jak se zobrazovala v zadaný okamžik.

Vyhledávání na úřední desce


dopisObecní úřad Želešice

ul. 24. dubna 16
Želešice, 664 43

E-mail: zelesice@zelesice.eu
Tel./Fax: 547 217 527

Po 8.00 | 17.00
St 8.00 | 17.00

Čas poslední aktualizace: 26.01.2023 000 12:38

Vyrobeno v Origine

Nahoru

VYHLEDÁVÁNÍ

Levé menu