Rozcestník

Velikost textu:

Úřední deska

Zobrazit:
Stav k: 28. 01. 2023
NázevVyvěšenoSvěšeno
Volby
Výsledky voleb do ZO - 5.10.- 6.10.2018
06.10.201822.10.2018
Volby do ZO - počet členů OVK, jmenování zapisovatelky, první zasedání OVK, doba a místo konání voleb
30.07.201808.10.2018
STANOVENÍ POČTU ČLENŮ ZASTUPITELSTVA OBCE ŽELEŠICE PRO VOLEBNÍ OBDOBÍ 2018 - 2022
02.07.201807.10.2018
Oznámení o době konání voleb - 2. kolo volba prezidenta ČR
15.01.201829.01.2018
Ostatní
Výroční zpráva o poskytnutí informací za rok 2017
23.03.201809.04.2018
Schválení možnosti využití Územní studie Želešice - Sádky II - varianta B
04.01.201822.01.2018
Výběrová řízení
VÝSLEDKY: VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - VODOVOD
03.07.201803.08.2018
Výzva k podání nabídek do výběrového řízení - zakázka malého rozsahu - Rekonstrukce vodovodních řadů ul. Školní, Petra Bezruče - Želešice
13.06.201803.07.2018
Prodloužení oznámení o vyhlášení výběrového řízení - pracovní místo - strážník obecní policie
11.06.201831.07.2018
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - střážník obecní policie
18.04.201801.06.2018
Výzva k podání nabídky "Předcházení vzniku textilních a biologicky rozložitelných odpadů v obci Želešice"
27.03.201810.04.2018
Zadávací dokumentace a výzva k podání nabídek pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby -
19.03.201804.04.2018
Výzva a zadávací dokumentace - Úprava kulturních prvků hřbitova v Želešicích
05.03.201821.03.2018
Dražební vyhlášky
Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání
03.10.201817.10.2018
DOBROVOLNÁ ELEKTRONIKÁ DRAŽBA + DODATEK K DRAŽEBNÍ VYHLÁŠCE
28.08.201813.09.2018
Dražební vyhláška
01.02.201816.02.2018
Veřejné vyhlášky
Seznámení s podklady rozhodnutí - II/152 Hajany - Želešice
22.11.201810.12.2018
Seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Brno - aktualizace 1.8.2018
05.09.201831.12.2023
Rozhodnutí - stavební povolení - "Rekonstrukce vodovodních řadů ul. Školní, Petra Bezruče, Želešice
25.07.201810.08.2018
Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy
02.07.201818.07.2018
Oznámení o zahájení vodoprávního řízení "Rekonstrukce vodovodních řadů ul. Školní, Petra Bezruče"
12.06.201828.06.2018
Veřejná vyhláška - zpřístepněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam, informace o platbě daně z nemovitých věcí
27.04.201828.05.2018
Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost
04.04.201820.04.2018
Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost
13.03.201829.03.2018
Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost
07.03.201823.03.2018
Seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Brno - aktualizováno ke dni 1.2.2018
05.03.201831.12.2023
Informace
Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočně - Vírský oblastní vodovod
09.05.201811.06.2018
Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné
27.04.201828.05.2018
Obecně závazné vyhlášky
Obecně závazná vyhláška č. 1/2018
28.03.201813.04.2018
Oznámení
Oznámení o pokračování územního řízení a doplnění dokumentace - "Revitalizace náhonu - Želešice"
21.12.201807.01.2019
Oznámení zahájení územního řízení - Revitalizace náhonu - Želešice
29.11.201817.12.2018
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - část ulice Sportovní - 20.11.2018
18.10.201821.11.2018
Oznámení o zahájení stavebního řízení - "II/152 Hajany - Želešice"
02.08.201820.08.2018
SVOZ BIOODPADU - ZMĚNA TERMÍNU
02.07.201808.07.2018
Oznámení o zahájení vodoprávního řízení
29.06.201816.07.2018
"Přeložka silnice II/152 Želešice - obchvat", k.ú. Želešice, Modřice, okr. Brno-venkov - zveřejnění oznámení záměru posuzovaného ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, zahájení zjišťovacího řízení
21.06.201809.07.2018
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - ul. Meruňková, Sádky a ul. 24. dubna č. 43, 289, 290, 304 - dne 11.6.2018
18.05.201812.06.2018
Oznámení o zahájení stavebního řízení - "II/152 Želešice průtah, 1. stavba"
03.05.201821.05.2018
Oznámení o zahájení stavebního řízení - "II/152 Želešice průtah, 1. stavba"
02.05.201818.05.2018
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
19.04.201807.05.2018
Oznámení - realizace stavby "Rekonstrukce vodovodního řadu na ulici Sportovní, Sadová, Farní a Vášova" - přechodné dopravní značení
05.03.201815.07.2018
Oznámení o zahájení vodoprávního řízení - II/152 Želešice průtah, 1. stavba, k.ú. Želešice, Modřice
08.02.201826.02.2018
Přerušení dodávky elektrické energie - 6.2.2018 - ul. Sádky, ul. Meruňková, ul. 24 dubna bytovka č. 43 a 289, ul. Sadová bytovka č. 302 a 303 a MŠ a ZŠ na ul. Sadová
17.01.201807.02.2018
Rozhodnutí
Rozhodnutí - stavební povolení "II/152 Želešice průtah, 1. stavba"
13.11.201829.11.2018
Rozhodnutí - stavební povolení - II/152 Želešice průtah, 1.stavba
16.10.201801.11.2018
Rozhodnutí - povolení k nákládání s povrchovými vodami - Rekonstrukce jezu a SO03 - průtočná nádrž a tůně
20.08.201805.09.2018
Rozhodnutí - závěr zjišťovacího řízení - "Přeložka silnice II/152 Želešice - obchvat"
17.08.201803.09.2018
Rozhodnutí - stavební povolení "II/152 Želešice průtah, 1. stavba k.ú. Želešice, Modřice - dešťová kanalizace
11.06.201827.06.2018
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky - "Předcházení vzniku textilních a biologicky rozložitelných odpadů"
23.04.201809.05.2018
Rozhodnutí - stavební povolení - "II/152 Želešice průtah, 1. stavba, k.ú. Želešice, Modřice, SO 305 - Horské vpusti, SO 307 - Rekonstrukce vodovodu, SO 309 - Přepojení vodovodu"
13.02.201801.03.2018
Pozvánka na zasedání
Pozvánka na 2. zasedání Zastupitelstva obce Želešice
05.12.201814.12.2018
Pozvánka na ustavující zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce
23.10.201801.11.2018
Pozvánka 29 zasedání Zastupitelstva obce
10.09.201819.09.2018
POZVÁNKA NA 28. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
09.07.201818.07.2018
Pozvánka na 27. zasedání Zastupitelstva obce Želešice
30.05.201808.06.2018
26. zasedání Zastupitelstva obce
05.03.201814.03.2018
Usnesení
Usnesení z 2. veřejného zasedání ZO
21.12.201807.01.2019
Usnesení z 1. veřejného ustavujícího zasedání ZO Želešice
06.11.201822.11.2018
Usnesení přijatá na 29. veřejném zasedání ZO dne 18.9.2018
27.09.201815.10.2018
Usnesení z 28. veřejného zasedání ZO
25.07.201810.08.2018
Usnesení přijatá na 27. zasedání ZO dne 7.6.2018
15.06.201802.07.2018
Usnesení z 26. Veřejného zasedání zastupitelstva obce
21.03.201806.04.2018
Usnesení o ustanovení opatrovníka
13.02.201801.03.2018
Opatření obecné povahy
Opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
07.12.201827.12.2018
Opatření obecné povahy - zrušení zákazu odběru povrchových vod s účinností od 15.11.2018
14.11.201830.11.2018
Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
24.10.201809.11.2018
Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva - stanovení místní úpravy provozu
18.10.201819.11.2018
Opatření obecné povahy - zákaz odběru povrchových vod - Šlapanice
25.07.201815.11.2018
Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
29.03.201816.04.2018
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA
Veřejnoprávní smlouva o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků
25.07.201810.08.2018
nabídka pozemků k pronájmu
Nabídka pozemků k pronájmu - Státní pozemkový úřad
03.10.201806.02.2019
Nabídka pozemků k pronájmu - Státní pozemkový úřad
07.02.201802.05.2018
Výzvy
Výzva k podání nabídky - zimní údržba komunikací v obci Želešice
24.10.201812.11.2018
Záměr pronájmu, prodeje a směny
Záměr směny pozemku
01.10.201817.10.2018
Záměr prodeje pozemku
01.10.201817.10.2018
Valná hromada DSO Šlapanicko
Pozvánka na zasedání Valné hromady DSO Šlapanicko
26.03.201812.04.2018
Záměr pronájmu
ZVEŘEJNĚNÍ ZÁMĚRU
27.08.201812.09.2018
Zveřejnění záměru pronájmu
16.07.201801.08.2018
Záměr pronájmu obecního majetku
02.01.201818.01.2018
Hospodaření DSO Šlapanicko
DSO Šlapanicko - návrh závěrečného účtu, zpráva o výsledku hospodaření, inventarizační zpráva, výsledovka, rozvaha, příloha
30.05.201819.06.2018
Rozpočet na rok 2017
Přehled rozpočtových změn 2017
04.01.201822.01.2018
Rozpočtové opatření č. 8/2017
03.01.201819.01.2018
Dobrovolný svazek obcí Šlapanicko
Pozvánka - Valná hromada DSO Šlapanicko, návh rozpočtu , návrh střednědobého výhledu
26.11.201813.12.2018
Pozvánka na valnou hromadu
30.05.201819.06.2018
Rozpočet na rok 2018
Rozpočtové opatření č. 8/2018
19.12.201804.01.2019
Rozpočtové opatření č. 7/2018
19.12.201804.01.2019
Rozpočtové opatření č. 6/2018
27.09.201831.12.2018
Rozpočtové opatření č. 5/2018
27.09.201831.12.2018
Rozpočtové opatření č. 4/2018
27.07.201831.12.2018
Rozpočtové opatření č. 3/2018
20.06.201831.12.2018
Rozpočtové opatření č. 2/2018
28.03.201831.12.2018
Rozpočtové opatření č. 1/2018
28.03.201831.12.2018
Schválený rozpočtový výhled na roky 2018 až 2020
15.01.201831.12.2018
Schválený rozpočet na rok 2018
03.01.201831.12.2018
Záměr převodu pozemků
Záměr převodu pozemků
03.04.201819.04.2018
Pozvánka na valnou hromadu
Pozvánka na valnou hromadu Honebního společenstva Želešice
12.04.201830.04.2018
Závěrečný účet obce za rok 2017 a účetní závěrka za rok 2017
Schválená účetní závěrka Obce Želešice za rok 2017
20.06.201831.12.2018
Schválený závěrečný účet obce Želešice za rok 2017
20.06.201831.12.2018
Účetní závěrka rok 2017
17.05.201807.06.2018
Návrh závěrečného účtu za rok 2017
17.05.201807.06.2018
Rozpočet na rok 2019
Schválený rozpočet na rok 2019
21.12.201831.12.2019
Návrh rozpočtu na rok 2019
27.11.201813.12.2018
Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce
Smlouva o poskytnutí dotace - Spolek Želešických občanů a rodáků - rok 2018
29.06.201830.06.2021
Smlouva o poskytnutí dotace - TJ Viktoria - rok 2018
29.06.201830.06.2021
Smlouva o poskytnutí dotace - Římskokatolická farnost Želešice - rok 2018
29.06.201830.06.2021

RSS Odběr RSS

Při zadání data je zobrazen historický pohled na úřední desku tak, jak se zobrazovala v zadaný okamžik.

Vyhledávání na úřední desce


dopisObecní úřad Želešice

ul. 24. dubna 16
Želešice, 664 43

E-mail: zelesice@zelesice.eu
Tel./Fax: 547 217 527

Po 8.00 | 17.00
St 8.00 | 17.00

Čas poslední aktualizace: 26.01.2023 000 12:38

Vyrobeno v Origine

Nahoru

VYHLEDÁVÁNÍ

Levé menu